Zarys historii Zakładu Ogrodniczego

 W 1987 roku zaczął swoja działalność Zakład Ogrodniczy, powstał z działalności Usług Transportowych i upraw w Działach Specjalnych Produkcji Rolnej.

W pierwszych latach działalności Zakład Ogrodniczy zajmował się produkcja kwiatów i warzyw, pierwszoplanową produkcją była produkcja kwiatów tj. gerber i róż, na pow. 3 000 m kw. szklarni.

W 1996 roku po powstaniu Centrum Ogrodniczego Zakład Ogrodniczy przeszedł diamet-ralną zmianę w produkcji, zaczął produkcję pod potrzeby Centrum Ogrodniczego tj. kwiatów balkonowych i rabatowych w okresie wiosny, natomiast jesienna uprawa to różne odmiany chryzantem.