Zarys historii Centrum Ogrodniczego

01 stycznia 1996 roku zaczęła swoja działalność Spółka MAR. Powstała z działalności Gospo-darczej Marka Jeczeń w zakresie import export handel kwiatami. Firma zajmowała się sprowadza-niem z Holandii kwiatów doniczkowych i ciętych, gdzie miała swoich kontrahentów na giełdzie Alssmer w Amsterdamie i sprzedażą tych towarów w kraju.

W pierwszych latach działalności tj.  do roku 2001 firma MAR działała na zasadzie Spółki Cywilnej i w tym czasie wybudowała obiekty sklepowe o powierzchni 1200 m kw. łącznie z cała infrastrukturą biurowo socjalną.

W 2001 roku w myśl art. 551 par. 2 k.s.h. Spółka Cywilna przekształciła się w Spółkę Jawną do której wstąpili następni wspólnicy i w tym czasie Spółka powiększyła powierzchnie obiektów sklepowych o kolejne 1300 m kw.

Spółka zajmuje się handlem, usługami i produkcją. W sprzedaży znajduje się około 15 000 artykułów handlowych, wykonuje usługi ogrodnicze dla firm i osób fizycznych, prowadzi działalność gastronomiczną. Zatrudnia do 20 osób z Wałbrzycha i okolic,  Spółka aktywnie uczestniczy w życiu Miasta Wałbrzycha bierze udział w różnych imprezach na zasadzie sponsoringu i aktywnie wspomaga placówki społeczne opiekujące się dziećmi i młodzieżą.