Wrzesień

Ogród we wrześniu

Trawniki

Wrzesień jest miesiącem, w któ-rym trawy ponownie rosną bardzo intensywnie. Dlatego należy teraz zwrócić szczególną uwagę na częste (co najmniej raz w tygod-niu) i regularne koszenie.

Iglaki i liściaste

Jeżeli rok jest ciepły, to na początku tego miesiąca możemy jeszcze przeprowadzić strzyżenie żywopłotów iglastych formowanych.

Kwitnące

Od drugiej połowy września rozpoczynamy wysadzanie do gruntu cebul tulipanów. Wykopujemy również bulwy mieczyków. Następnie po przesuszeniu musimy je oczyścić i schować do suchego i przewiewnego pomieszczenia. Wyrywamy przekwitłe rośliny jednoroczne oraz dwuletnie.

W tym miesiącu dalej wysadzamy również inne popularne rośliny cebulowe czyli krokusy i narcyzy. Przed sadzeniem cebul ziemię należy wymieszać z mineralnym nawozem wieloskładnikowym najlepiej NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do kwitnących. Ogólnie można przyjąć, że głębokość sadzenia powinna równać się trzykrotnej średnicy cebuli.

Początek września jest ostatnim momentem kiedy możemy wysadzać na rabaty rośliny dwuletnie takie jak bratki czy stokrotki. Rośliny te zakwitną już w przyszłym roku. Do zimy szykujemy rośliny rosnące na balkonach. W tym celu przycinamy byliny i krzewinki.

Drzewa i krzewy owocowe

Wszystkie opadłe z naszych drzew owocowych porażone owoce należy zebrać a następnie zakopać. W ten sposób ograniczamy źródło rozprzestrzeniania się chorób na lata następne. Podobnie należy usunąć i zniszczyć wszystkie zaatakowane pędy drzew i krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych.